نام و نام خانوادگی

ایمیل

نام شرکت

وب سایت

حسین توکلی

h.tavakoli@irnsolar.ir

ایران سولار

www.iransolar.ir

امیر حسین بازوند

a.bazvand@iransolar.ir

ایران سولار

www.iransolar.ir

مجید خان محمدزاده امیرآباد

cybersec.df@gmail.com

 

www.cybersec.ir

سیدمحمدرضا میراسکندری

mireskandari@rocketmail.com

 

 

حامد روحبخش

roohbakhsh@zaeim.co.ir

 

http://www.zaeim.co.ir

علی سوری

asouri@gmail.com

 

www.wiscoengineering.com

محمد مهدی عصار

m.assar2002@gmail.com

 

www.wiscoengineering.com

مرضیه بختیاری

ma.bakhtiari91@gmail.com

 

 

سعید بخشایش

info@cybersec.ir

 

www.cybersec.ir

فرشاد فرخی

farshad.farrokhi@gmail.com

 

 

محمد شهاب شمس

shams.m@sarvrayaneh.com

 

www.sarvrayaneh.com

سید مرتضی مهدوی شهری

mahdavi@idehno.com

سندیکا افتا

 

منصور حق طلب

haghtalab.m@sarvrayaneh.com

 

www.sarvrayaneh.com

فرهنگ رضایی سمیع

farhang.r.samie@gmail.com

سیستم های حفاظتی جامع کیان

www.kiansecurity.com

علیرضا کریمی

karimi@teminvestco.com

 

www.teminvestco.com

کاردان کاتوزیان

ssakard@gmail.com

سیما سیستم آریا

www.ssaco.net

اکبر ذاکری

info@didafzar.ir

 

www.didafzar.ir

عارفه روشنی

a.roshani@sep.ir

 

sep.ir

محمدسهیل مظاهری

novinafzar@yahoo.com

مهندسی نوین افزار رهگشا

www.novin-afzar.ir

پویا انصاریمهر

pooya.ansarimehr@farinehtech.com

 

www.farinehtech.com

سارا حکمی

info@ssaco.net

سیما سیستم آریا

www.ssaco.net

محمد امیراحمدی

amirahmadi@farinehtech.com

 

www.farinehtech.com

امید توکلی

omid.tavakoli@farinehtech.com

 

www.farinehtech.com

سید حسین سالاری

raminad@gmail.com

 

www.parskharazm.com

اکبر ذاکری

info@enscu.ir

دید افزار سیستم

www.didafzar.ir

محمد رضا شمس

raminad@yahoo.com

 

www.parskharazm.com

مرتضی نکویی

cisco.ir@gmail.com

 

www.intellicom.ir

الهام مجیدی

ceo@mna.ir

 

www.mna.ir

لیلا عارفی

info@nimac.ir

فناوری اطلاعات نیماک

www.nimac.ir

رامین عیدی

raminaidi@yahoo.com

 

www.parskharazm.com

مسعود شنتیایی

info@mna.ir

 

www.mna.ir

شهرام حاج قربانی دولابی

shahramhajghorbani@yahoo.com

 

www.gdshop.ir

محمدجواد پورصالحی

j.poursalehi@gmail.com

 

 

سید حسین شهرآبادی

mahshidpoormousavi@yahoo.com

 

www.payvast.com

احمد توکلی

h.tavakoli@iransolar.ir

شرکت ایران سولار

www.iransolar.ir

رضا مهدوی

m.ghasri@tnp24.com

 

www.tnp24.com

جعفر کرمی

mahshidpoormousavi@yahoo.com

 

www.payvast.com

مصطفی فرازی

mostafafarazi@gmail.com

 

http://samatco.ir/

مرتضی الیاسی

elyasi@sgi.ir

 

www.sgi.ir

سید فرزان وحدت

farzanvahdat@gmail.com

مهندسین تحلیلگران آتی نگر

www.atinegar.com

امیر هوشنگ عصارزاده مهابادی

assarzadeh@gmail.com

 

http://samatco.ir/

ابوالفضل یزدیان کاشانی

a.kashani@samatco.ir

 

http://samatco.ir/

عليرضا كشاورز

secretary@ehsaa.com

افزار ايمني احصا

http://www.ehsaa.com

علی ضیاء بشر حق

zia@hasintech.com

فن آفرین حصین قشم

 

حامد کریمیان

karimian@hasintech.com

فن آفرین حصین قشم

 

مصطفی طاهری

m.taheri.o@gmail.com

 

 

بهناز فضلی

behnazfazli@gmail.com

اندیشه مانا ماتیکان

www.matikan.org

سید ایمان ملک آبادی

iman.malekabadi@gmail.com

اندیشه مانا ماتیکان

www.matikan.org

نغمه عقیلی

mail@ostadsalam.ir

 

http://www.ostadsalam.ir

علي سليماني

a.soleymani@sgi.ir

 

www.sgi.ir

مسعود آراسته ابراهیم پور

arasteh@hasintech.com

فن آفرین حصین قشم

www.hasin.ir

فرهاد فرهوش

azadi@mahaksoft.com

 

mahaksoft.com

محمود لیایی

Mahmoudliaei@hotmail.com

 

 

فریبا یاراحمدی

yarahmadi@didehban.com

 

 

فرهاد توکل همدانی

ftavakkol@gmail.com

 

http://vapps.ir

سید احمد عبدالصالحی

a.abdosalehi@armaghan.net

ارمغان راه طلایی

www.armaghan.net

قمر احمدی

samar.ahmadi1358@gmail.com

 

 

سید مهرداد سید علیخانی

mehrdadalikhani197@yahoo.com

 

 

مهران اعتمادی

mehran_eemadee@yahoo.com

 

 

سمیرا عباسی

samirabbasi1984@gmail.com

 

 

فرناز یوسفی

yousefi@ojankish.com

 

 

منصور شاکری فرد

shakeri.m@sarvrayaneh.com

 

www.sarvrayaneh.com

واحد حمه پور

hamehpour@ymail.com

 

http://Mahabad.Vizitor.info

علی اکبر کاشانی مقدم

info@poopesh.com

مسیر رویایی پارس

Poopesh.com

حمیدرضا غلامرضایی

hamid.prog@hotmail.com

 

www.fanaa.ir

مهدی وفایی

webmaster@daycomputer.net

دی رایانه نوین

www.daycomputer.com

پیمان عسگری

asgari.peyman@gmail.com

 

Cafe23.ir

ابوالفضل نوری

ab_950@yahoo.com

 

www.bazarebar.com

هما حکمی

marketing@ssaco.net

سیماسیستم آریا

www.ssaco.net

هادی فرمانی

h.farmani@fanaa.ir

 

www.fanaa.ir

هومن صالحی

hooman@iranrayaneh.com

ایران رایانه

www.iranrayaneh.com

محدثه باقری

bagheri@ojankish.com

 

 

سهیل میرزاابوالحسنی

satelsoftrayan@yahoo.com

موسسه فرهنگی ساتل

 

امیر مسعود اسکوئیلر

masoud@iranrayaneh.com

ایران رایانه

www.iranrayaneh.com

حمیدرضا هاشمی آشتیانی

hashemi@ojankish.com

 

 

علی فرخی

ali.farokhi@gmail.com

 

www.rpit.ir

حسین جودکی

m2a2008@yahoo.com

 

farafarhang.ir

نیما شیرزاده

nima_shirzad@yahoo.com

 

 

سیامک شکیبایی

matikan.org@gmail.com

مؤسسه اندیشه مانا ماتیکان

matikan.org

مهرداد وفا

mvvafa@yahoo.com

انفورماتیک و مطالعات توسعه

edri.ir

امیر رهنمافر

amirr@itorbit.net

 

www.itorbit.net

محمد خسروی

mohammadkhosravi98@gmail.com

 

lohegostaresh.ir

سلیمان قربانی

soleyman60@gmail.com

 

lohegostaresh.ir

ناصر خسروی

naser_khosrave@yahoo.com

 

lohegostaresh.ir

سعید کاویانی پور

s.kavianipour@gmail.com

آریانا داده اندیشه

www.Ariana-online.com

محمد اقدسی فام

aghdasi@dpsama.com

موسسه نوآوران هوشمند سما

dpsama.com

ایمان عباسی

info@vira20.ir

 

http://vira20.ir

حبیب الله اصغرنژاد

goldshop92@yahoo.com

 

http://vira20.ir

محمد رضا حکیمی

saeed-hakimi@hotmail.com

 

 

سعید عزیزی

arad.digital01@gmail.com

 

 

علیرضا ماهیار

mahyar@seo.ir

 

 

سعید عابد نمینی

abed.s@seo.ir

سازمان بورس و اوراق بهادار

 

محمد رضا ملک جانی

mmalekjani@yahoo.com

موسسه دبیر دانش گستر پویا (دبیردسا)

www.dabirlo.ir

آرامه پژوم

manager@aryanic.com

 

http://www.aryanic.com/index.html

امین مقصودی

senior_amin3000@yahoo.com

آذر افزار آسام

 

اشکان اسلامی

e.ashkan2014@gmail.com

آذر افزار آسام

 

امیر فتحعلی زاده

amircrackunreal@yahoo.com

آذر افزار آسام

 

محمدعلی عطارها

www.aat@kyansoft.ir

نرم افزاری کیان نو ررایانه

www.kyansoftco.com

مینا عطارها

mi.attarha@kyansoftco.com

نرم افزاری کیان نو ررایانه

www.kyansoftco.com

رضا جعفری

dr.rezajaafari@gmail.com

آیسان

www.isun.co

سمانه عباسی دره ساری

s.abbasi.d@stu.yazd.ac.ir

 

 

سجاد علیزاده

s.alizadeh@stu.yazd.ac.ir

 

 

سیامک کشمیری

keshmiri@edri.ir

 

www.edri.ir

جعفر توحیدی

info@towhidi.name

 

www.edri.ir

سودابه سیف هاشمی

s.seifhashemi@itorbit.net

 

www.itorbit.net

امیر علی رشیدی

amirali.rashidi@yahoo.com

نماد فناوران اطلاعات دنیا

 

سید علی آذرکار

ali.azarkar@pdpsoft.com

 

www.pdpsoft.com

امید ابتهاج

info@vestasoft.ir

فناوران اطلاعات وستا

www.vestasoft.ir

مهدی شوکت پور

mehdi.shokatpour@gmail.com

پیما عمران نیرو

 

نوید گلشنی

golshani@pima-co.com

پیما عمران نیرو

 

نیما عزیزیان

azizin@pima-co.com

پیما عمران نیرو

 

محمد شاه آبادی فراهانی

shahabadi@pima-co.com

پیما عمران نیرو

 

وحید مهیار

vahid.mahyar@gmail.com

پیما عمران نیرو

 

امین عظیمی یانچشمه

aminy62@gmail.com

دانش نگاران برنا

www.daneshnegaran.ir

امیر سیاح

info@rahpou.com

موسسه رهپویان خرد ایرانیان

www.rahpou.com

محمّدحسین نظری

frotelqom@yahoo.com

 

www.frotelqom.ir

مجید عاطفی

atefi.majid20@gmail.com

دانش نگاران برنا

www.daneshnegaran.ir

مجید بختیاری

bakhtiary@shomaran.com

شماران سیستم

 

هومن طهماسبی

homanv81@yahoo.com

 

www.mishakoosha.com

علی عمیدی

aliamidi71@gmail.com

ترا موج پارس

www.terawave.ir

هومن خرسندی

hooman.khorsandi@gmail.com

 

www.rpit.ir

رضا طالبی

r.talebi@VestaSoft.ir

فناوران اطلاعات وستا

VestaSoft.ir

علي ميرمحمد

info@sspc.ir

 

www.sspc.ir

محسن سبزپوشانی

sabzpooshan@live.com

 

www.kashanSoft.com

امین چرومی

choroomi@live.com

نوآوران توسعه وندا

www.vdash.ir

محمد شاهملکی

info@malek-co.com

 

 

فاطمه نیکوکار

nikookar8424@gmail.com

 

 

محمدمهدی رضایی

sh_rezaei932@yahoo.com

 

 

مجتبی آرمان فر

maleksoft.sales@gmail.com

 

malek-co.com

مهدی پیروزنیا

mehdipirooznia@gmail.com

Wego

wego.ir

محمد رضا عزیزی

m.azizi@kpec-co.com

 

www.kpec-co.com

غلامرضا رازانی

razani@kpec-co.com

 

www.kpec-co.com

عماد ضیائی

e.ziaei@kpec-co.com

 

www.kpec-co.com

Hamidreza

Sarabadani

h.r.sarabadani@pegaheaftab.com

 

www.pegaheaftab.com

سعید اردلانی

ardalani@ojankish.com

 

 

محمدرضا ستوده نیاکرانی

mrsotoodeh@yahoo.com

 

 

محبوبه حبیبی

habibi@ojankish.com

 

www.ojankish.com

کوروش مطلوبی

k.matloubi@arapad.com

 

www.arapad.com

بهاره نیازی کهن

niazi@danapardaz.net

 

 

محسن کمال لو

researchmag@nrdc.ir

پژوهش و توسعه ناجی

 

سجاد مالمیر

info@nrdc.ir

پژوهش و توسعه ناجی

 

احسان معتمد

infotec098@gmail.com

پژوهش و توسعه ناجی

 

مسعود خاکبازان

ceo@bornaandisheh.com

 

www.bornaandisheh.com

کاظم نامداری هنر

namdar@nooran.com

 

www.nooran.com

سید ایمان میر گلرودباری

Me@imanmir.com

 

Imanmir.com

فاطمه السادات تهرانی

ftehrani@sohasys.ir

سیستم های پیشگام هوشمند ایرانیان

www.sohasys.ir

مهدی خواجه نوری

mkhajenouri@gmail.com

موسسه آموزش عالی آتیه ایرانیان IBS

http://ibs.ir/en/Home

سمیرا بدر

sbadr@sohasys.ir

سیستم های پیشگام هوشمند ایرانیان

www.sohasys.ir

علی کاشفی‌پور

akashefi@gmail.com

 

hozehonari.com

سیروس ترابی دشت بیاض

info@paya.ws

 

www.paya.ws

بهنام عبدی

babdi@modares.ac.ir

مرکز آمار ایران

 

جلال جعفری ها

jalal.jafariha@gmail.com

سیگما

www.sigma.ir

میرسعید باقری

mirbagheri@danapardaz.net

داناپرداز قشم

www.danapardaz.net

محمدرضا عبدالهی جهدی

abdullahi@hamrahvas.com

همکاران راهپویان همتا

www.hamrahvas.com

موسی خواجویی گوکی

mahdloo@hamrahvas.com

همکاران راهپویان همتا

www.hamrahvas.com

الهام اکبری

e.akbari@mobinnet.net

شرکت ارتباطات مبین نت

www.mobinnet.ir

مجتبی کردی

m.kordi@mobinnet.net

شرکت ارتباطات مبین نت

www.mobinnet.ir

سیامک ابراهیمی

ebrahimi@amnafzar.ir

 

 

حسین خسروی رشخواری

info@goldnetgroup.com

شبکه ارتباطات طلایی شرق (گلدنت)

www.goldnet.ir

مهدی حاجی صادقیان

msadeghi@amnafzar.ir

 

 

محمود محسنی نیا

mohseninia@amnafzar.ir

 

 

سحر وکیلی

s.vakili@amnafzar.ir

 

 

علی خانلرخانی

khanlarkhani@amnafzar.ir

 

 

فرهاد کرم زاده

d_farkhondeh@shatel.ir

 

www.shatel.ir

مهدی

اشرفی

info@amnafzar.ir

 

www.amnafzar.ir

مهین محمدی نصر آبادی

mahin.mohammadi@gmail.com

 

mahin.mohammadi@gmail.com

حمیدرضا توسلی

hamid_tavasoli@yahoo.com

 

hamid_tavasoli@yahoo.com

محمدامین آراسته

FARAFARHANG.IR@GMAIL.COM

سازمان مردم نهاد عصر دانایی و آگاهی

m2a2.ir

سیدمحمدسعید موسوی پور

saeid_mp@yahoo.com

 

www.parskianco.com

حسن مرادزاده

h1199254@yahoo.com

خدمات اداری و حقوقی صدای عدالت

www.iedalat.com

وحید جعفری

jafari.imuzh@gmail.com

 

 

مجتبی سلطانی

soltani@surin-co.com

هوشمند آرنا سورین

www.surin-co.com

عطاءاله افتخاری

ataeftekhari@gmail.com

 

www.parsianlotusib.ir

پیام صادری

saderi@gmail.com

گویا گستران وب

www.gooyahost.com

هادی سلیمانی

hadi_sol2003@yahoo.com

شور نمک یزد

 

مهدی شهبازی

shahbazi1981@hotmail.com

 

http://www.parsianlotusib.ir/

داریوش محمودی

daryoush.mahmoudi@yahoo.com

آروین فناوران ارس

www.af-aras.ir

فرشید دانایی

f.danaie@sep.ir

 

sep.ir

امیر صمدی

am.samadi@sep.ir

 

sep.ir

محمدرضا فیروز بخش

mr.firozbakhsh@douran.com

 

mr.firozbakhsh@douran.com

سيدرضا ناصري نيك

naseri@nicholding.net

ملي انفورماتيك

www.nicholding.net

یوسف حسنی

Hassani@idro.org

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

www.idro.org

محسن مهدیان

bpco.info@gmail.com

بهینه پردازش سپهر پارس

www.behineh.ir

رضا مهدیان

info@behineh.ir

بهینه پردازش سپهر پارس

www.behineh.ir

احمد آژيراك

ajirak@gmail.com

مهندسي بين المللي فولاد تكنيك

www.fooladtechnic.ir

رضا فرزانه

r.farzaneh@pardis.ir

پردیس اطلاع رسان سپهر

www.pardis.ir

افشین صفا

drsafaafshin@yahoo.com

 

www.daroukala.ir

علی علوی تبار

alavi@satiaisp.com

رایانکده آپادانا

www.iran137.com

آرش آقاجانی

arash@persiagostar.com

پرشیا گستر ایرسا

http://persiagostar.com

سید وحید قائم مقامی

admin@satiaisp.com

رایانکده آپادانا

www.iran137.com

ابوذر مهرمنش

mehrmanesh@hasintech.com

گروه شرکتهای حصین

hasin.ir

سجاد بنابی

bonabi@hasintech.com

گروه شرکتهای حصین

hasin.ir

علی تیماج چی

info@faranegar.com

فرانگر پارس سیستم

www.faranegar.com

سید حمیدرضا اسمعیل زاده پاکدامن

pakdaman@faranegar.com

فرانگر پارس سیستم

www.faranegar.com

علیرضا دروی

info@gooyahost.com

گویا گستران وب

www.gooyahost.com

فرید ستاره

f.setareh@sep.ir

 

sep.ir

سیدمهدی شاد

m-shad@zarmacaron.com

 

www.zarmacaron.com

رضا رحیمی نسب

rrahiminassab@yahoo.com

 

 

بهین تقوی دیلمانی

behintaghavi@gmail.com

 

 

علی فرشادپور

apkgroup86@gmail.com

 

www.apk-group.ir

اسماعیل شکوهی

shekouhi@mandegar.com

 

http://www.tejaratmandegar.com/

پریسا فتح اللهی

fathollahi.81@gmail.com

 

www.zarmacaron.com

امین کمال همدانی

maryam.ghasri@gmail.com

 

www.tnp24.com

علي يگانه

yeganeh1967@yahoo.com

موسسه فرهنگي هنري گويش نصف جهان

 

سیده مهشید پورموسوی

mahshid1985nov@yahoo.com

گروه نرم افزاری پیوست

 

احمد پوررضا

pourreza.ahmad@gmail.com

دانش نگاران هورشید

www.novintouch.ir

فرهاد الیشائی

farhadelisa@gmail.com

شماران تک سیستم

 

ابوالقاسم گلزار

golzar@pstaha.com

پیشگامان صنعت طاها

www.pstaha.com

پریسا درویش

darvish@railcomraahbar.com

 

www.railcomraahbar.com

محمدرضا حمزه ای

info@xyz.ir

 

http://www.xyz.ir

پیمان شکرالهی فر

shokrollahifar@live.com

سامان نگاران پارسگان

 

هادی هاشمی

h.hashemi@apk-group.ir

 

www.apk-group.ir

نوید نصیری زاده

info@apk-group.ir

 

www.apk-group.ir

مهدی فلاحتی مروست

mahdiporman@gmail.com

 

 

حمیدرضا امیرحسنخانی

sapgroup@chmail.ir

سامان امنیت پرداز کیش

www.sap-group.ir

مرتضی کبیری

m.kabiri@telc.ir

ارتباطات بین المللی تل سی

www.telc.ir

سید جعفر موسوی

office@ictn.ir

 

www.ictn.ir

یوسف نعیمی

y.naimi@asiatech.ir

 

http://www.asiatech.ir/

روح اله رحمانیان

info@parsissoft.ir

آسان افزار هوشمند پارسیس(پارسیس سافت)

www.parsissoft.ir

علی نوروزی

info@nadpco.com

پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین

www.nadpco.com

حمیدرضا ترکمن

rahian.torkaman@gmail.com

توسعه ارتباطات پیام آوران هزاره نوین(ارتباط سل)

www.clipche.com

حمید رضا جعفریان مقدم

hamid.jafarian@pdnsoft.com

 

www.pdnsoft.com

مرضیه قدیانی

PAPER@CIVILICA.COM

انتشارات بوم سازه(پایگاه سیویلیکا)

WWW.CIVILICA.COM

مهدی نادرپور

smnhzahedi@yahoo.com

پیما عمران نیرو

 

حسین ممقانی

mamaghani@douran.com

 

mamaghani@douran.com

عامر نجفیان

namazi@douran.com

 

namazi@douran.com

علیرضا عابدی نژاد

abedinezhad@douran.com

 

Abedinezhad@douran.com

صفا شریف عسکری

sharifaskari@douran.com

 

sharifaskari@douran.com

زهرا غلامی

gholami@douran.com

 

gholami@douran.com

تماس با ما

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی
کد پستی: 1531745819
ایران - تهران
تلفن تماس: 88175232-021 ، 88175053-021 ، 88175809-021
دورنگار: 88511721-021

لینک فیس بوک: .....

LinkedIn: IICTIBO

JoomShaper